آپنه انسدادی خواب در محل کار

دکتر سمیه باقری 

آپنه انسدادی خواب (OSA) در میان کارگران بسیار شایع است و یک علت شایع خواب آلودگی شدید روزانه در محل کار است . آپنۀ انسدادی خواب (OSA) ، توسط توقفهای تکراری یا کاهش هایی در جریان هوا از طریق راه هوایی فوقانی در طول خواب ، شناسایی می شود.  با توجه به نتیجه خواب آلودگی مفرط در طول روز و کاهش هوشیاری / توجه در ارتباط با OSA، حوادث وسیله نقلیۀ  موتوری و سایر صدمات محل کار در مشاغل حساس ایمنی ، افزایش می یابند.  علاوه بر افت بهره وری و افزایش غیبت، هزینه های سلامت فردی و عمومی مربوط به وجود همزمان بیماری های قلبی عروقی و متابولیک در ارتباط با OSA، ثبت شده است. کارشناسان تخمین می زنند که بین 7٪ تا 20٪  از کل تصادفات کامیون های بزرگ به دلیل رانندگی در حالت خواب آلوده و یا خستگی بوده است . آپنه انسدادی خواب شایع ترین علت پزشکی خواب آلودگی مفرط در طول روز است.  در موقعیت های حساس به ایمنی، با غربالگری، تشخیص و مدیریت فعالانهOSA ، انتظار می رود که مقرون به صرفه تر از پاسخ به یک حادثه مربوط به خستگی پس از رخ دادن آن باشد. عوامل خطر غیر قابل تصحیح برای OSA عبارتند از: سن، جنس مذکر، وضعیت یائسگی در زنان، و قومیت (نژاد آسیایی آمریکایی یا آفریقایی آمریکایی). 

چاقی مهم ترین عامل خطر است و قابل اصلاح است.  نتایج مطالعات نشان داده اند که OSA با شاخص توده بدن (BMI) بالاتر و دور گردن و کمر بزرگتر همراهی دارد.  این یافته ها پارامترهای فوق رابه عناصر هدف اصلی برای غربالگری OSA در یک محیط شغلی تبدیل کرده اند. چربی احشایی با افزایش شدت OSA رابطه دارد نسبت دور کمر به لگن بالاتر نیز در برخی از مطالعات نشان داده شده که به طور کلی بیشتر از چاقی برای OSA پیش بینی کننده باشد.در میان بیماران چاق با شاخص توده بدنی 40 کیلوگرم / متر مربع  یا بالاتر، OSA تقریبا عمومی است. در میان مردان با BMI از 32 کیلوگرم / متر مربع و یا بالاتر، شیوع OSA حدود 75٪ است.  استاندارد طلایی در حال حاضر برای تشخیص OSA یک مطالعه PSG(پلی سومنوگرافی) مبتنی بر آزمایشگاه است. فشار مثبت مداوم (CPAP) خط اول و بهترین درمان برای OSA است. نوبت کاری عامل خطر دیگری برای حوادث است. بنابراین ما چرخش شیفت و یا عملیات رانندگی در شیفت شب را برای کارکنان مبتلا بهOSA توصیه نمی کنیم حتی زمانی که آنها تحت درمان CPAP هستند. حداقل انطباق کافی متشکل از حداقل 4 ساعت استفاده از CPAP در هر دوره خواب در حداقل 70٪ از شب است.