برگزاری آزمون شفاهی فلوشیپ پزشکی خواب

جلسه آزمون شفاهی فلوشیپ طب خواب مورخ 99.05.12 ساعت 13 لغایت 15 در کلینیک اختلالات خواب بیمارستان امام خمینی(ره) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور اساتید آقایان: دکترحریرچیان(متخصص مغز و اعصاب)، دکتر اشرفی(فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان)، دکتر آمالی(متخصص گوش، حلق و بینی) و دکتر صادق نیت(متخصص طب کار-فلوشیپ پزشکی خواب) و خانمها: دکتر شاه منصوری(روانپزشک-فلوشیپ سایکوسوماتیک)، دکتر رحیمی(فوق تخصص ریه-فلوشیپ پزشکی خواب) و دکتر آل محمد(متخصص طب کار-فلوشیپ پزشکی خواب) برگزار گردید.
لازم به ذکر است آزمون کتبی مورخ 99.05.09 برگزار شده است.