ثبت نام پذیرایی در نهمین همایش اختلالات خواب

هزینه ثبت نام

  • سه وعده غذا
  • شش وعده پذیرایی

مبلغ ۹۰۰ هزار تومان 

لطفا مبلغ فوق را به شماره حساب ۵۹۰۸۰۰۱۰۲۳۰۸  بانک سپه ، شعبه مطهری شرقی ، به نام انجمن پزشکی خواب ایران و یا شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۷۰۴۵۸۵۵۱۶۳ به نام انجمن پزشکی خواب ایران واریز نموده و ثبت نام خود را تکمیل کنید.

لطفا در روز همایش فیش واریزی را همراه داشته باشید.

"(اجباری)" indicates required fields

مشخصات شرکت کننده(اجباری)
Accepted file types: pdf, jpg, Max. file size: 5 MB.
پسوند های مجاز فقط jpg و pdf میباشند. توجه: فقط یکبار برروی دکمه ارسال کلیک کنید.
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .