رشته فلوشیپ پزشکی خواب دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد با توجه به ظرفیت های انسانی و فیزیکی موجود، از سال 1398 شروع به پذیرش دستیار فلوشیپ پزشکی خواب نموده است. این دوره به مدت 12 ماه و در کلینیک های خواب و بخش های بالینی مرتبط دانشگاه طی میگردد. دو آزمایشگاه خواب فعال زیر مجموعه دانشگاه به شرح زیر است:

  1. کلینیک خواب ابن سینا : واقع در مرکز آموزشی پژوهشی روانپزشکی ابن سینا با حضور متخصصین روانپزشکی، نورولوژی (فلوشیپ خواب ) و طب کار از سال 1387 فعال می باشد. این کلینیک دو تخت فعال دارد و تست های پلی سومنوگرافی شبانه، تیتراسیون و تستهای بررسی میزان خواب آلودگی و توانایی بیدار ماندن ( MSLT, MWT) در کلینیک صورت می گیرد. به علاوه واحد نوار مغز جنب کلینیک فعال می باشد و برای بیماران نورولوژی امکان بررسی های تخصصی وجود دارد. درمانگاه های روانپزشکی و روانشناسی نیز در بیمارستان فعال می باشد. آدرس مرکز بلوار حر عاملی و شماره تلفن 372344-051 می باشد.
  1. کلینیک خواب امام رضا : واقع در مرکز آموزشی پژوهشی امام رضا به آدرس میدان شریعتی و شماره تلفن ۳۸۰۲۲۴۶۶-۰۵۱. این کلینیک به همت گروه بیماری های داخلی ( بخش ریه) و از سال 1388 فعال شده و یک تخت فعال دارد و انواع تست های تشخیصی اختلالات خواب در آن صورت می گیرد.

به علاوه گردش بالینی در بخش های ریه، نورولوژی، روانپزشکی، گوش و حلق و بینی، کودکان، طب کار تعریف شده است.

دستیاران فلوشیپ در درمانگاه های اختلالات خواب با اساتید فلوشیپ خواب بیماران مربوطه را ویزیت و پیگیری میکنند. گروه تخصصی روانپزشکی مسوول پذیرش فلوشیپ پزشکی خواب و سرکار خانم دکتر امینی فوق تخصص ریه و فلوشیپ خواب مدیر برنامه آموزشی رشته می باشند.