لغو همایش بین المللی خواب آبان ماه

بدین وسیله به اطلاع می رسد که همایش بین المللی خواب که قرار بود آبان ماه امسال برگزار شود، به علت اپیدمی ویروس کرونا لغو گردیده است.