مجله علوم خواب، سال چهارم، شماره سه و چهار

بدین وسیله به اطلاع میرساند مقالات سال چهارم، شماره سه و چهار، مجله علوم خواب “Journal of Sleep Sciences” منتشر شده است.
“Journal of Sleep Sciences” نخستین مجله علوم خواب ایران می باشد که از سوی مرکز تحقیقات اختلالات خواب شغلی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری انجمن پزشكي خواب ایران به چاپ می رسد. این مجله با رتبه علمی پژوهشی در پایگاه های گوگل اسکولار، ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)،EBSCO و ProQuest نمایه می شود.
هیأت تحریریه مجله علوم خواب بدین وسیله از کلیه پژوهشگران حوزه علوم خواب دعوت می نماید تا دستاوردهای پژوهشی خود در زمینه های مرتبط را به این مجله ارسال نمایند. وبگاه این مجله ( jss.tums.ac.ir ) آماده دریافت مقالات علاقمندان این حوزه می باشد.
 

فهرست مقالات این شماره:

ORIGINAL ARTICLE(S)

Development of an Objective Tool for Predicting Obstructive Sleep Apnea among Adults: PAN Apnea Index

Arezu Najafi, Elham Afzalinejad, Khosro Sadeghniiat-Haghighi, Zahra Banafsheh Alemohammad, Samaneh Akbarpour

Comparison of Abnormal Heart Rate and Nocturnal Arrhythmia in Patients with Obstructive Sleep Apnea and Normal Subjects

Besharat Rahimi, Anahita Tavoosi, Toktam Sadeghi, Romina Arjmand, Maryam Edalatifard

Factor Analysis and Validation of Sleep Health Scale in Nursing Context

Nooshin Pordelan, Seyede Maryam Akbari kolour, Mohammad Reza Borna, Sadaf Khalijian

Sleep Problems and Language Disorders in Children with Autism Spectrum Disorder

Sahar Bahrami Khorshid, Mehdi Madanifard

The Disadvantages of Normal Circadian Chronotype in Medical Students during the Most Demanding Sections of the Objective Structured Clinical Examination (OSCE)

Reza Erfanian, Ehsan Bastanhagh, Khosro Sadeghniiat-Haghighi, Hakima Abdullah

Evaluation of the Relationship between Depression, Anxiety, and Stress with Sleep Quality in Nursing Students

Fazel Dehvan, Sahar Dalvand, Keivan Mirhassani, Mitra Amini, Soran Hosseini, Parinoush Kheirabadi, Reza Ghanei-Gheshlagh

CASE REPORT(S)

Workplace Implications of Idiopathic Hypersomnia in the Setting of Occupational Sleep Medicine: A Case Report and Literature Review

Arezu Najafi, Khosro Sadeghniiat-Haghighi, Ania Rahimi-Golkhandan

LETTER TO EDITOR

Sleep and Anesthesia: Two Different Analogous

Shahram Samadi, Arezu Najafi

.

لینک: https://jss.tums.ac.ir/index.php/jss