پاراسومنیا‬ (Parasomnias)

دکتر مجاهده سلمانی‬
‫متخصص طب کار‪ ،‬فلوشیپ طب خواب‬
‫دانشگاه علوم پزشکی تهران‬
‫منظور از پاراسومنیا‪ ،‬پدیده های حرکتی یا کلامی یا تجربی است که با خواب فرد در ارتباط است(شروع خواب‪ ،‬حین خواب یا‬ ‫بالفاصله بعد از بیداری) بسیاری از افراد حداقل یکی از اختالالت پاراسومنیا را در طی عمرشان تجربه کردهاند و یا در‬ ‫اطرافشان افرادی را میشناسند که از این اختلاالت رنج میبرند‪.‬‬ ‫در ادامه این مطلب خالص های از عالئم و نشانههای بعضی از این اختالالت به همراه چگونگی برخورد با آنها را مورد بحث‬ ‫قرار میدهیم‪.‬‬
‫‪ ‬راه رفتن در خواب‪:‬‬
‫اگر فرد در حالی که خواب است از رختخواب بلند شده و راه برود دچار اختلال راه رفتن در خواب میباشد‪ .‬در اکثر مواقع‬ ‫فرد قبل از راهرفتن در بستر مینشیند و به اطراف نگاه میکند‪ .‬در این حالت با اینکه چشمان فرد باز است‪ ،‬نسبت به اتفاقات‬ ‫اطرافش هوشیاری ندارد و بیدارکردن وی بسیار سخت است‪ .‬اگر هم فرد بیدار شود خیلی گیج است و کارهایی که انجام داده‬ ‫است را به یاد نمی آورد‪.‬‬ ‫ممکن است فرد راهرفتن ساده حین خواب داشته باشد و یا حتی بعضی از فعالیت های روزمره را انجام دهد‪ .‬جا به جاکردن‬ ‫مبلمان یا باالرفتن از پنجره و در موارد نادری فرد سوار اتومبیل شده و حتی مسافت طوالنی رانندگی کرده است‪.‬‬
‫‪‬وحشت شبانه‪:‬‬
‫یکی از مشکالت شایع حین خواب که خانواده را خیلی نگران میکند وحشت شبانه است‪ .‬در این حالت فرد روی رختخواب‬ ‫مینشیند و با جیغ و فریاد باعث بیدارشدن دیگران میشود‪ .‬چشمان فرد باز است ولی هوشیار نیست‪ .‬بسیار ترسیده است و‬ ‫تعریق و تنفس تند دارد‪ .‬فرد از رختخواب بیرون میپرد و ممکن است اشیاء را پرتاب کند و به خود یا دیگران آسیب برساند‪.‬‬
‫در این حالت فرد به سختی از خواب بیدار میشود و اگر بیدار شود گیج است‪ .‬در اکثر اوقات بعد از بیدارشدن فرد چیزی را‬ ‫به یاد نمی آورد و یا ممکن است قسمتهای کمی از یک رویا را بازگو کند‪ :‬وحشت شبانه بیشتر در ‪ 1/3‬ابتدای شب رخ می‪‫دهد‪ .‬این عارضه در بچهها شایع است و حدود ‪ %6/5‬کودکان به آن مبتال هستند‪ .‬دختران و پسران به یک نسبت درگیر این‬ ‫بیماری میشوند‪ .‬شروع آن بین سن ‪ 4-12‬سالگی است‪ .‬اغلب کودکانی که وحشت شبانه دارند سابقه صحبت کردن در خواب‬ ‫و راهرفتن در خواب را نیز دارند‪ .‬در بالغین شیوع وحشت شبانه خیلی کمتر است(‪ . )%2/2‬این بیماری نیز جزء ژنتیکی و‬ ‫فامیلی قوی دارد‪.‬‬
‫در بالغین اگر سابقه اختالل دو قطبی‪ ،‬اختالالت افسردگی و یا اختالالت اضطرابی وجود داشته باشد وحشت شبانه در آنها‬ ‫شایعتر است‪ .‬ولی در بچه ها کمتر با اختالالت روحی – روانی ارتباط دارد‪.‬‬ ‫عوامل تشدیدکننده آن مانند موارد ذکر شده برای رفتن در خواب میباشد‪.‬‬ ‫وحشت شبانه در ‫بچه ها اغلب بعد از ‪ 11‬سالگی برطرف میشود ولی بالغین نیاز به بررسی توسط متخصص خواب دارند تا در صورت ‫اختلال همراه تشخیص و درمان شوند‪.‬‬
‫‪‬فلج خواب‪:‬‬
‫گاهی اتفاق میافتد که در شروع به خواب رفتن و یا هنگام بیدارشدن از خواب‪ ،‬فرد بیداراست ولی قادر به حرکت دادن بدن‬ ‫خود نیست‪ ،‬به این حالت فلج خواب میگویند‪.‬‬ ‫فلج خواب میتواند یکی از نشانههای نارکولپسی(نوعی اختالل خواب با خواب آلودگی بیش از حد روزانه) باشد‪ .‬در غیاب‬ ‫سایر عالمتهای نارکولپسی به این عارضه فلج خواب ایزوله میگویند‪ .‬در طی فلج خواب ممکن است فرد قادر به صحبت‬ ‫کردن نباشد‪ ،‬نتواند اندامها و بدن و سر را تکان دهد ولی تنفس وی نرمال است‪.‬‬
‫فرد کامالً هوشیار است و میداند در اطراف چه اتفاقاتی رخ میدهد‪ .‬اگر کسی فرد را در این حالت تکان دهد یا با وی صحبت‬ ‫کند به حالت نرمال برمیگردد‪ .‬گاهی با تالش زیاد فرد برای حرکت دادن خود‪ ،‬فلج خواب خاتمه مییابد‪ .‬این حالت برای فرد‬ ‫ترسناک و اضطراب آور است ولی هر بار فقط چند ثانیه یا چند دقیقه طول میکشد‪ .‬فلج خواب از سن ‪ 11‬سالگی به بعد رخ‬ ‫میدهد ولی در دهه ‪ 2‬یا ‪ 3‬شایعتر است(و اولین بار در حدود ‪ 14-11‬سالگی رخ میدهد) ‪ .‬این اختالل خطری برای فرد ندارد‬ ‫و حتی اگر سایر عالئم نارکولپسی وجود داشته باشد‪ ،‬مشکلی برای فرد ایجاد نخواهد کرد‪ .‬عالئم دیگر نارکولپسی‪ ،‬خواب‬ ‫آلودگی شدید روزانه به همراه حملات ناگهانی خواب در طی روز و خواب مختل در طی شب می باشد‪ .‬یکسری از عوامل ‫باعث افزایش بروز فلج خواب میشوند مثل کمبود خواب‪ ،‬برنامه خواب متغیر‪ ،‬استرس روحی – روانی‪ ،‬به نظر میرسد‬ ‫وقتی فرد به پشت میخوابد فلج خواب بیشتر اتفاق می افتد‪.‬‬