رشته فلوشیپ پزشکی خواب دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد با توجه به ظرفیت های انسانی و فیزیکی موجود، از سال 1398 شروع به پذیرش دستیار فلوشیپ پزشکی خواب نموده است. این دوره به مدت 12 ماه و در کلینیک های خواب و بخش های بالینی مرتبط دانشگاه طی میگردد. دو آزمایشگاه خواب فعال زیر مجموعه دانشگاه به شرح زیر است: …

رشته فلوشیپ پزشکی خواب دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه »