دکتر علی محمد اصغری
متخصص گوش و حلق و بینی
دکتر سید حسین مرتضوی
متخصص جراحی فک و صورت
دکتر محمد حسین حریرچیان
متخصص مغز و اعصاب
دکتر غلامرضا درخشان دیلمی
فوق تخصص ریه
دکتر میرفرهاد قلعه بندی
متخصص اعصاب و روان
دکتر آرزو حشمتی
متخصص اطفال
دکتر خسرو صادق نیت حقیقی
متخصص طب کار
دکتر محمد فرهادی
متخصص گوش و حلق و بینی