خواب طبیعی

دکتر زهرا بنفشه آل محمد‬
‫متخصص طب کار‪ ،‬فلوشيپ طب خواب‬
‫عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران‬


‫خواب طبیعی حالتی است که در آن ادراک حسی از محیط پیرامون و پاسخ به آن به صورت برگشت پذیر از بین می رود‪.‬‬ ‫خواب مجموعه ای پیچیده از رفتارهایی است که معموال با دراز کشیدن یا تکیه دادن بدن‪ ،‬سکوت و چشمهای بسته همراه ا‬‫ست‪ .‬درموارد غیر معمول رفتارهای دیگری مثل راه رفتن یا حرف زدن در خواب بروز می کند‪ .‬در تعریف خواب باید به ا‬‫ین نکته توجه داشت که ضعف یا خستگی را نمی توان معادل خواب آلودگی معنا کرد‪ .‬ضعف یا خستگی به معنای کاهش انر‬‫ژی و نیز کاهش انگیزه برای انجام کار است و رفتارهای مرتبط با خواب مانند سنگین شدن پلکها‪ ،‬بسته شدن چشمها و خمیا‬‫زه کشیدن الزاما در آن بروز پیدا نمی کند‪ ،‬هر چند احساس خستگی می تواند با خواب آلودگی ارتباط نزدیک داشته باشد‪.‬‬
‫با گذشت زمان و انجام تحقیقات گسترده در این زمینه‪ ،‬به خصوص شناخت امواج مغزی مشخص شد که خواب نه تنها یک‬ حالت غیر فعال بدن به ویژه مغز نیست‪ ،‬بلکه در زمان خواب‪ ،‬مغز فعالیتی کامال مشخص و پیچیده داشته و تغییرات آن قا‫بل اندازه گیری‪ ،‬محاسبه و علت یابی است‪.‬‬
‫مراحل خواب طبیعي‪:‬‬
‫خواب طبیعي از چهار یا پنج دوره ی تکرار شونده تشکیل می شود که هر یک تا دو ساعت تکرار می شوند‪ .‬هر یک ازا‬‫ین دوره ها خود از دو مرحله مشخص تشکیل می شوند‪:‬‬
‫خواب رویا یا (‪ REM (Rapid Eye Movement‬و خواب نان رم (‪.NREM (Non-REM‬‬
‫خواب رویا یا رم بدین جهت بدین نام نامگذاری شده که طی آن واقعا کره ی چشم پشت پلک های بسته به سرعت و همچون‬ ‫زمان بیداری حرکت کرده و گویا واقعا موضوعی را دیده و دنبال می کند‪ .‬اعتقاد بر آن است که حدود ‪ %08‬رویا ها در ای‬‫ن مرحله دیده می شوند‪ .‬این مرحله از خواب خود به دو مرحله ی فازیک و تونیک تقسیم می شود‪.‬‬
‫خواب نان رم خود به سه مرحله تقسیم مي شود‪ :‬خواب سبک یا خواب مرحله یک‪ ،‬خواب نیمه سبک یا خواب مرحله دو و‬ ‫خواب عمیق یا خواب مرحله سه‪ .‬آستانه بیداري در این مراحل به ترتیب افزایش مي یابد‪.‬‬
‫طول مدت خواب طبیعی شبانه به عوامل متعددی بستگی دارد‪ .‬میزان آن در بیشتر بالغین جوان ‪ 7.0‬تا ‪ 7.5‬ساعت میباشد‪ .‬و‬‫لیکن در روز های تعطیل معموال طولانی تر است‪ ،‬چرا که کمبود های خواب هفته را جبران می کنند‪ .‬ولی این میزان از فر‬‫دی به فرد دیگر و از شبی به شب دیگر می تواند متفاوت باشد‪ .‬عوامل ژنتیکی نیز یکی از عوامل اثرگذار بر مدت خواب‬‫شبانه است‪ .‬طول مدت بیدار ماندن قبلی و ریتم سیرکادین از دیگر عوامل مؤثر در این زمینه اند‪ .‬این که فرد در چه زمانی ا‬‫ز شبانه روز به خواب می رود‪ ،‬روی طول مدت خواب وی اثرگذار است‪.‬‬