همایش های بین المللی برگزار شده

ردیفعنوان همایش                              تاریخ برگزاری         مکان                برگزاری                                     وبگاه همایش                                                           
1کنگره خواب ترکیهنهم لغایت دوازدهم آبان 1394  شهر استانبول ترکیهhttp://www.congrex-switzerland.com/worldsleep2015/welcome.html
2کنفرانس خواب و تنفس27 تا 29 فروردین 1394بارسلوناhttp://www.sleepandbreathing.org
3ششمین کنگره جهانی طب خوابیکم لغایت پنجم فروردین 1394شهر سئول کشور کرهwww.wasmcongress.com
4Sleep DownUnder 201428-25 آبان 1393استرالیا 
5Sleep Health & Safety 2014شانزدهم آبان 1393واشنگتن 
6دومین کنگره سالانهNetwork of Asia-Pacific Sleep Specialists (NAPSSنوزدهم تا بیستم مهر 1393شهر کوالامپور کشور مالزیhttps://adobeformscentral.com/?f=0lckwuEn6cxW9Pe33FPyOg
7بیست و دومین کنگره خواب اروپا25 تا 29 شهریور 1393 شهر تالین کشور استونیhttp://www.esrscongress.eu/esrs2014/home.html#&panel1-1
89th Asia Pacific Conference on Transportation and the Environment Colombo15 تا 16 مرداد 1393سرینانکاhttp://apte9.weebly.com
9    
10کنگره خواب مالزی29 اسفند 1392 الی 2 فروردین 1393شهر کوالالامپور کشور مالزیhttp://www.sleepsocietymalaysia.org/event.htm
11کنگره خواب آلودگی و ایمنیپنجم الی ششم اسفند 1392شهر بروکسل کشور بلژیکhttp://www.somnosafe.com
12کنگره جهانی پزشکی خوابمهر 1392شهر والنسیا  کشور اسپانیا 

همایش های بین المللی در حال برگزاری:

ردیفعنوان همایشتاریخ برگزاریمکان برگزاریوبگاه همایش
1کنگره خواب ترکیهنهم لغایت دوازدهم آبان 1394شهر استانبول ترکیهhttp://www.congrexswitzerland.com/worldsleep2015/welcome.html
2کنفرانس خواب و تنفسبیست و هفتم لغایت بیست و نهم فروردین 1394بارسلوناhttp://www.sleepandbreathing.org
3ششمین کنگره جهانی طب خوابیکم لغایت پنجم فروردین 1394شهر سئول کشور کرهwww.wasmcongress.com

همایش های بین المللی برگزارشده:

ردیفعنوان همایشتاریخ برگزاریمکان برگزاریوبگاه همایش
1Sleep DownUnder 2014بیست و پنجم لغایت بیست و هشتم آبان 1393استرالیا
2Sleep Health & Safety 2014شانزدهم آبان 1393واشنگتن
3دومین کنگره سالانه Network of Asia-Pacific Sleep Specialists (NAPSSنوزدهم تا بیستم مهر 1393شهر کوالامپور کشور مالزیhttps://adobeformscentral.com/?f=0lckwuEn6cxW9Pe33FPyOg
4بیست و دومین کنگره خواب اروپابیست و پنجم لغایت بیست و نهم شهریور 1393شهر تالین کشور استونیhttp://www.esrscongress.eu/esrs2014/home.html#&panel1-1
59th Asia Pacific Conference on Transportation and the Environment Colomboپانزدهم لغایت شانزدهم مرداد 1393سرینانکاhttp://apte9.weebly.com
6کنگره خواب مالزیبیست و نهم اسفند 1392 لغایت دوم فروردین 1393شهر کوالالامپور کشور مالزیhttp://www.sleepsocietymalaysia.org/event.htm
7کنگره خواب آلودگی و ایمنیپنجم الی ششم اسفند 1392شهر بروکسل کشور بلژیکhttp://www.somnosafe.com
8کنگره جهانی پزشکی خوابمهر 1392شهر والنسیا  کشور اسپانیا