علایم اختلالات خواب شیفت کاری

علایم اختلالات خواب شیفت کاری عبارتند از:

  • خواب آلودگی بیش از حد در زمان هایی که شما باید بیدار و هوشیار و پربار با بیشینه بهره وری باشید.
  • بی خوابی  یا عدم توانایی به خواب رفتن زمانیکه شما به خواب نیاز دارید .این می تواند به معنی به خواب رفتن با زحمت باشد یا قبل از اینکه خوابتان کافی باشد بیدار شوید.
  • خوابی که احساس کنید ناکافی بوده و سرحال نیستید.
  • سختی در تمرکز.
  • فقدان انرژی.
  • کج خلقی یا افسردگی.
  • مشکل در روابط شخصیبین فردی

بیشتر افرادی که بصورت شیفتی کار می کنند  بعضی از مشکلات با این علایم را تجربه خواهند کرد- بعنوان مثال بیدار شدن از خواب (بعد از خوابی کمتر از 9-7 ساعت), یا احساس خواب آلودگی در محیط کار . به هرحال  برای افرادیکه دچار اختلالات شیفت کاری هستند, ، این مشکلات مداوم ادامه دار است  و بطور مستمر علایمی را ایجاد می کند  و باعث تداخل در زندگی شخصی و کارشان نیز می شود.

شب کاری ,، شیفتهای گردشی, یا حتی شیفت صبح خیلی زود هم می تواند سبب ایجاد اختلالات شیفت کاری شود. این عوامل می تواند سبب ایجاد محرومیت از خواب مزمن شود  ,که در آن شخص هرگز خواب مورد نیاز را دریافت نمی کند و همیشه کمبود خواب قابل توجهی دارد. این نوع کمبود خواب مزمن پیامدهای جدی روی سلامتی ,، بهره وری, و ایمنی دارد.