کلینیک های خواب دانشگاهی کشور

کلینیک خواب بیمارستان امام خمینی تهران

کلینیک خواب بیمارستان بهارلو تهران

کلینیک خواب بیمارستان رسول اکرم ( تهران)

کلینیک خواب بیمارستان مسیح دانشوری ( شهید بهشتی )

کلینیک خواب بیمارستان مروستی –

    آدرس: تهران – پل حافظ- خیابان نوفلوشاتو- بیمارستان مروستی- امیر اعلم

    ۰۲۱۶۶۷۰۲۰۱۱-۱۳

شنبه تا پنج شنبه از هشت صبح تا دو بعداز ظهر

کلینیک اختلالات خواب مرکز خورشید (اصفهان)

کلینیک اختلالات خواب اطفال قدس ( قزوین)

کلینیک اختلالات خواب بیمارستان ابن سینا مشهد