همکاران فلوشیپ طب خواب که اطلاعات آن ها در این صفحه موجود یا کامل نمی باشد لطفا جهت ثبت یا اصلاح ترجیحا با ایمیل admin@ism-society.ir یا با انجمن پزشکی خواب تماس حاصل فرمایند.

فلوشیپ های طب خواب

دکتر خسرو صادق نیت
متخصص طب کار / فلوشیپ طب خواب
دکتر میرفرهاد قلعه بندی
متخصص اعصاب و روان / فلوشیپ طب خواب
دکتر شبنم جلیل القدر
متخصص اطفال / فلوشیپ طب خواب
دکتر پریسا عدیمی
فوق تخصص ریه
دکتر بابک امرا
فوق تخصص ریه

فلوشیپ های ورودی 92

دکتر زهرا بنفشه آل محمد
متخصص طب کار / فلوشیپ طب خواب
دکتر لیلا امامی
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه / فلوشیپ طب خواب

فلوشیپ های ورودی 93

دکتر مجاهده سلمانی
متخصص طب کار / فلوشیپ طب خواب
دکتر فرزانه سادات چاوشی
متخصص طب کار / فلوشیپ طب خواب

فلوشیپ های ورودی 94

دکتر آرزو نجفی
متخصص طب کار/فلوشیپ طب خواب
دکتر ریحانه حیدری
متخصص گوش و حلق و بینی / فلوشیپ طب خواب
دکتر رامین نیافر
متخصص اعصاب و روان / فلوشیپ طب خواب
دکتر هادی اسد پور
متخصص مغز و اعصاب / فلوشیپ طب خواب
دکتر سید محمد رضا احمدی موسوی
متخصص گوش و حلق و بینی / فلوشیپ طب خواب

فلوشیپ های ورودی 95

دکتر جواد ستاره
متخصص اعصاب و روان / فلوشیپ طب خواب
دکتر سولماز عرشی
متخصص طب کار / فلوشیپ طب خواب
دکتر مهرداد شاکری
متخصص طب کار / فلوشیپ طب خواب
دکتر خاطره خامنه پور
متخصص اطفال و فلوشیپ طب خواب

فلوشیپ های ورودی 96

دکتر مشیت محمد زاده
متخصص اعصاب و روان / فلوشیپ طب خواب
دکتر علیرضا ذهبی
متخصص طب کار / فلوشیپ طب خواب
دکتر حسن عیسی
فوق تخصص ریه / فلوشیپ طب خواب
دکتر مهناز امینی
فوق تخصص ریه / فلوشیپ طب خواب
دکتر ویدا ایمانی
متخصص اطفال / فلوشیپ طب خواب

فلوشیپ های ورودی 97

دکتر مریم قرائتی
فوق تخصص ریه / فلوشیپ طب خواب
دکتر زهرا پارساپور
متخصص کودکان / فلوشیپ طب خواب
دکتر فاطمه کاشانی نسب
متخصص اعصاب و روان / فلوشیپ طب خواب
دکتر حامد امیری فرد
متخصص مغز و اعصاب / فلوشیپ طب خواب
دکتر رضا عرفانیان
متخصص گوش و حلق و بینی / فلوشیپ طب خواب
دکتر بشارت رحیمی
فوق تخصص ریه / فلوشیپ طب خواب
دکتر شهرزاد خسروی فر
متخصص اعصاب و روان / فلوشیپ طب خواب

فلوشیپ های ورودی 98

دکتر آنیا رحیمی گل خندان
متخصص طب کار / فلوشیپ طب خواب
دکتر مهسا شجاعی
متخصص مغزو اعصاب / فلوشیپ طب خواب
دکتر لحیا افشاری صالح
متخصص طب کار / فلوشیپ طب خواب
دکتر محمدرضا خدایی اردکانی
متخصص اعصاب و روان / فلوشیپ طب خواب
دکتر آیه شمس الدینی
متخصص گوش، گلو، بینی / فلوشیپ طب خواب
دکتر معصومه منصوری
متخصص اطفال / فلوشیپ طب خواب
دکتر شهرام صمدی
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه / فلوشیپ طب خواب

فلوشیپ های ورودی 99

دکتر پريسا فضلي پناه
متخصص بيهوشي / فلوشیپ طب خواب
دکتر ‫کاوه‬ ذاکری
متخصص بیهوشی/ فلوشیپ طب خواب
دکتر منوچهر تقی لو
متخصص کودکان/ فلوشیپ طب خواب
دکتر سمیه باقری کلایه
متخصص طب کار / فلوشیپ طب خواب
دکتر مجتبی سلطانی
متخصص طب کار / فلوشیپ طب خواب

فلوشیپ های ورودی ۱۴۰۰

دکتر فرزانه جهانبخش
متخصص روانپزشکی / فلوشیپ طب خواب