همکاران فلوشیپ طب خواب که اطلاعات آن ها در این صفحه موجود یا کامل نمی باشد لطفا جهت ثبت یا اصلاح ترجیحا با ایمیل admin@ism-society.ir یا با انجمن پزشکی خواب تماس حاصل فرمایند.

فلوشیپ های طب خواب

drsn
دکتر خسرو صادق نیت
متخصص طب کار / فلوشیپ طب خواب
drghalebandi
دکتر میرفرهاد قلعه بندی
متخصص اعصاب و روان / فلوشیپ طب خواب
dr+jalilolghadr
دکتر شبنم جلیل القدر
متخصص اطفال / فلوشیپ طب خواب
دکتر پریسا عدیمی
فوق تخصص ریه
دکتر بابک امرا
فوق تخصص ریه

فلوشیپ های ورودی 92

WhatsApp Image 2020-09-08 at 07.04.20
دکتر زهرا بنفشه آل محمد
متخصص طب کار / فلوشیپ طب خواب

فلوشیپ های ورودی 93

WhatsApp Image 2020-08-18 at 3.48.23 PM
دکتر مجاهده سلمانی
متخصص طب کار / فلوشیپ طب خواب
WhatsApp Image 2020-05-12 at 14.48.32(3)
دکتر فرزانه سادات چاوشی
متخصص طب کار / فلوشیپ طب خواب

فلوشیپ های ورودی 94

najafi az 2
دکتر آرزو نجفی
متخصص طب کار/فلوشیپ طب خواب
reyhaneh-heydari-site
دکتر ریحانه حیدری
متخصص گوش و حلق و بینی / فلوشیپ طب خواب
dr.niafar
دکتر رامین نیافر
متخصص اعصاب و روان / فلوشیپ طب خواب
drasadpoor
دکتر هادی اسد پور
متخصص مغز و اعصاب / فلوشیپ طب خواب
drahmadimusavi
دکتر سید محمد رضا احمدی موسوی
متخصص گوش و حلق و بینی / فلوشیپ طب خواب

فلوشیپ های ورودی 95

drsetare
دکتر جواد ستاره
متخصص اعصاب و روان / فلوشیپ طب خواب
دکتر سولماز عرشی
متخصص طب کار / فلوشیپ طب خواب
دکتر مهرداد شاکری
متخصص طب کار / فلوشیپ طب خواب
khamenepoor
دکتر خاطره خامنه پور
متخصص اطفال و فلوشیپ طب خواب

فلوشیپ های ورودی 96

mohammadzadeh
دکتر مشیت محمد زاده
متخصص اعصاب و روان / فلوشیپ طب خواب
WhatsApp Image 2021-01-12 at 19.00.47
دکتر علیرضا ذهبی
متخصص طب کار / فلوشیپ طب خواب
دکتر حسن عیسی
فوق تخصص ریه / فلوشیپ طب خواب
drmahnazamini
دکتر مهناز امینی
فوق تخصص ریه / فلوشیپ طب خواب
WhatsApp Image 2020-06-23 at 22.44.19
دکتر ویدا ایمانی
متخصص اطفال / فلوشیپ طب خواب
دکتر لیلا امامی
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه / فلوشیپ طب خواب

فلوشیپ های ورودی 97

WhatsApp Image 2020-06-28 at 21.20.41
دکتر مریم قرائتی
فوق تخصص ریه / فلوشیپ طب خواب
WhatsApp Image 2020-06-23 at 22.50.24
دکتر زهرا پارساپور
متخصص کودکان / فلوشیپ طب خواب
دکتر فاطمه کاشانی نسب
متخصص اعصاب و روان / فلوشیپ طب خواب
WhatsApp Image 2021-01-12 at 11.45.15
دکتر حامد امیری فرد
متخصص مغز و اعصاب / فلوشیپ طب خواب
drerfanianazimzade
دکتر رضا عرفانیان
متخصص گوش و حلق و بینی / فلوشیپ طب خواب
debesharatrahimi
دکتر بشارت رحیمی
فوق تخصص ریه / فلوشیپ طب خواب
WhatsApp Image 2020-06-26 at 09.00.39(1)
دکتر شهرزاد خسروی فر
متخصص اعصاب و روان / فلوشیپ طب خواب

فلوشیپ های ورودی 98

WhatsApp Image 2020-05-12 at 14.48.32(2)
دکتر آنیا رحیمی گل خندان
متخصص طب کار / فلوشیپ طب خواب
WhatsApp Image 2020-06-23 at 22.45.33
دکتر مهسا شجاعی
متخصص مغزو اعصاب / فلوشیپ طب خواب
drlahiaafshari
دکتر لحیا افشاری صالح
متخصص طب کار / فلوشیپ طب خواب
WhatsApp Image 2020-12-08 at 14.15.06
دکتر محمدرضا خدایی اردکانی
متخصص اعصاب و روان / فلوشیپ طب خواب
drshamsadini
دکتر آیه شمس الدینی
متخصص گوش، گلو، بینی / فلوشیپ طب خواب
دکتر مهتا منصوری
متخصص اطفال / فلوشیپ طب خواب
WhatsApp Image 2021-01-08 at 16.21.42
دکتر شهرام صمدی
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه / فلوشیپ طب خواب

فلوشیپ های ورودی 99

WhatsApp Image 2020-12-09 at 13.19.57
دکتر پريسا فضلي پناه
متخصص بيهوشي / فلوشیپ طب خواب
kfazli
دکتر ‫کاوه‬ ذاکری
متخصص بیهوشی/ فلوشیپ طب خواب
WhatsApp Image 2020-12-30 at 13.46.19
دکتر منوچهر تقی لو
متخصص کودکان/ فلوشیپ طب خواب
WhatsApp Image 2021-01-09 at 13.00.34
دکتر سمیه باقری کلایه
متخصص طب کار / فلوشیپ طب خواب