فلوشیپ های طب خواب

دکتر خسرو صادق نیت
هیئت علمی مرکز
دکتر میرفرهاد قلعه بندی
دکتر شبنم جلیل القدر
دکتر جواد ستاره
متخصص اعصاب و روان
دکتر محمدرضا خدایی اردکانی
دستیارفلوشیپ طب خواب
دکتر فرزانه سادات چاوشی
متخصص طب کار
دکتر شهرزاد خسروی فر
روان پزشک
دکتر آرزو نجفی
هیئت علمی مرکز
دکتر زهرا بنفشه آل محمد
دکتر مشیت محمد زاده
دکتر علیرضا ذهبی
دکتر بشارت رحیمی
دکتر رضا عرفانیان
دکتر شهرام صمدی
دکتر فاطمه کاشانی نسب
دکتر لعیا افشاری
دکتر حامد امیری فرد
دکتر شاکری
دکتر ویدا ایمانی
دکتر سولماز عرشی
دکتر آیه شمس الدینی
دکتر مهسا شجاعی
دکتر هادی اسد پور
دکتر آنیا رحیمی گل خندان
متخصص طب کار و بیماریهای شغلی
دکتر قرایتی