دوره تکمیلی تخصصی طب خواب

تعریف دوره:

دوره طب خواب یک دوره بالینی چند تخصصی است که در طراحی آن از رشته های تخصصی گوش و گلو و بینی، روانپزشکی ، ریه ، مغز و اعصاب ،طب کار ، کودکان و جراحی فک و صورت بهره گرفته شده است و دانش آموختگان آن در پیشگیری ، تشخیص ، درمان و مراقبت بیماران مبتلا به اختلالات خواب فعالیت دارند و دانش ومهارتهای تخصصی خود را در زمینه های آموزشی ، پژوهشی و خدمات سلامتی در اختیار جامعه قرار خواهند داد .

متخصصين مجاز ورود به دوره :

روانپزشکی، گوش و گلو و بینی، فوق تخصصی­ریه، طب کار، بیماریهای مغز و اعصاب، کودکان، داخلی، بیهوشی

از دوره­های فوق­تخصصی تنها دوره فوق­تخصصی ریه بزرگسالان مجاز ورود به دوره هستند.

دانش آموختگان این دوره تکمیلی فقط مجوز دخالت در حیطه­های خاص رشته­های تخصصی فوق­الذکر در قالب مفاد مندرج در برنامه دارند.

طول دوره آموزش :

طول آموزش در این دوره یک و نیم­سال است .

دورنما(چشم انداز):Vision:

در 10 سال آینده ، این دوره در کشور ، از لحاظ استانداردهای آموزشی ، تولیدات پژوهشی و ارائه خدمات پزشکی به مردم، در منطقه غرب آسیا در ردیف کشورهای برتر و مطدر سطح بین المللی مطرح خواهد بود.

توانمندي هاومهارت هاي پروسيجرال مورد انتظار:

الف: توانمندي های عمومی🙁 General Competencies)

  • گردآوری و ثبت اطلاعات
  • استدلال بالینی، تشخیص و تصمیم­گیری برای بیمار
  • اداره بیمار ( Patient Management ):
  • توانمندی­های دیگر:
  • پژوهش
  • رهبری و مدیریت
  • ارائه مشاوره هاي تخصصی
  • حمايت ودفاع از حقوق بيماران
  • طبابت مبتنی بر شواهد
  • استفاده از رایانه وجستجوی اطلاعات علمی در منابع الکترونیکی

ب: توانمندیهای تخصصی :

مهارت هاي تخصصی براي فلوها ي تمام رشته ها بجز کودکان

انجام پلي سومونوگرافي بزرگسالان
آنالیز، تفسير پلي سومونوگرافي
انجام پلي سومونوگرافي کودکان
آنالیز، تفسير پلي سومونوگرافي کودکان
MWT Maintenance wake fullness test (تست ميزان بيدار ماندن )
MSLT Multiple sleep latency test (تست متعدد شروع به خواب رفتن )
CPAP – Titration ( بالغين و کودکان)
Actigraphy ( تست فعاليت شبانه روز )
مهارت هاي تخصصی براي فلوها ي ورودي از رشته کودکان انجام پلی­سومنوگرافی کودکان آنالیز و تفسیر پلی­­سومنوگرافی کودکان MSLT Multiple sleep latency test (تست متعدد شروع به خواب رفتن) CPAP – Titration. اطفال Actigraphy ( تست فعاليت شبانه روز )

عناوين دروس اعم از عمومی ،تخصصی پایه یا تخصصی بالینی : خواب نرمال فیزیولوژی خواب اپیدمیولوژی اختلالات خواب طبقه بندی اختلالات خواب نوروبیولوژی خواب ریتم های بیولوژی خواب کیلینیکال فارماکولوژی خواب و بیداری فیزیولوژی و پاتافیزیولوژی اختلالات تنفسی حین خواب آناتومی راه هوایی فوقانی روش های انجام،آنالیز و تفسیر پلی سومنوگرافی شبانه روش های انجام،آنالیز و تفسیر پلی سومنوگرافی در اطفال بی خوابی بی خوابی علل و انواع آن روشهای ارزیابی و برخورد با بی خوابی بیماریهای اعصاب و روان و بی خوابی(اضطراب و افسردگی و….) روش های درمان دارویی بی خوابی روش های درمان غیرداویی بی خوابی(CBTو…) بهداشت خواب خواب آلودگی خواب آلودگی، علل و نحوه برخورد با آن نارکولپسی، روشهای تشخیص و درمان آن روش های انجام،آنالیز و تفسیر تست سنجش خواب آلودگی(MSLT) نقش خواب آلودگی در معاینات مشاغل حساس(رانندگی) روش های انجام،آنالیز و تفسیر تست میزان توانایی بیدار ماندن(MWT) ایمنی، عملکرد شغلی، محرومیت از خواب و خواب آلودگی اختلالات تنفسی حین خواب روش های تشخیص اختلال تنفسی آپنه انسدادی حین خواب آپنه مرکزی حین خواب سندرم هایپوونتیلیشن شبانه روش های درمان غیر جراحی اختلالات تنفسی حین خواب عوارض قلبی عروقی و اختلالات تنفسی حین خواب عوارض غدد درون ریز و اختلالات تنفسی حین خواب نقش آپنه حین خواب در ایمنی و حوادث شغلی آپنه حین خواب و سکته های مغزی CPAP و انواع آن


مهارت هاي تخصصی براي فلوها ي ورودي از رشته­ رشت
روش های درمان جراحی وقفه تنفسی حین خواب
معاینات جامع سیستم هوایی فوقانی
کاربردها، کمپلیکاسیون ها و اثر بخشی درمان های جراحی در خرخر و آپنه انسدادی
تصویرنگاری راههای هوایی فوقانی و آنالیز سفولومتری
درمان های جراحی و نقش آن در بکارگیری CPAP
نقش جراحی های حلق در درمان آپنه
نقش جراحی های بینی در درمان اختلالات تنفسی حین خواب

مطالعه قالبهای فکی
بررسی و تشخیص روابط فکین و اکلوژن
روشهای درمانی مورد نیاز
جراحی ماگزیلا لفورت 1  “جلو آوردن
جراحی مندیبل ساجیتال اسپلیت “جلو آوردن
جراحی چانه “جلو آوردن

اخلتلالات ریتم سیرکادین
جلو افتادن در زمان شروع و خاتمه خواب
تاخیر در زمان شروع و خاتمه خواب
بی نظمی در زمان شروع و خاتمه خواب
شیفت کاری، انواع آن و نحوه تعیین تناسب شغلی
عوارض ناشی از شیفت کاری و راههای مقابله با آن
جت زدگی و راههای مقابله با آن
پاراسومنیا
خواب گردی
کابوس و رویای شبانه
دندان قروچه
اختلالات حرکتی در خواب REM
شب ادراری
پاراسومنیا در اطفال
اختلالات حرکتی حین خواب
اختلال تشنجی حین خواب
سندرم پای بیقرار
سندرم حرکات پریودیک اندام حین خواب
اختلالات خواب و بیماریهای اعصاب و روان
اختلالات خواب و فعالیت های شغلی
اختلالات خواب و بیماریهای مغز و اعصاب
اختلالات خواب و بیماریهای تنفسی
اختلالات خواب در اطفال
اخلاق پزشکی در اختلالات خواب
اختلالات خواب از منظر قانون(غرامت ناتوانی و ازکارافتادگی) پرداخت غرامت
نقش سن در اختلالات خواب
اختلالات خواب و بیماریهای جسمی(گوارشی، کلیوی …..
اختلالات خواب و زنان
اختلالات خواب و بیماریهای قلبی
روش های پلی سومنوگرافی پرتابل

مدیر برنامه :

آقای دکتر خسرو صادق نیت

کارشناسان:

سمیه قدرتی

پروین شیبانی